VÅRT ARBEID

ENGASJEMENT OG LIDENSKAP FOR Å LØSE VÅRE KUNDERS STRATEGISKE, KOMMUNIKASJONS, MERKEVARE OG DESIGNBEHOV

Dine forretnings- kommunikasjons- og markedsføringsstrategier definerer i fellesskap essensen av din organisasjon, dine verdiforslag, produktleveranser, tjenester og markedssegmenter.

Hos Impossible Media jobber vi sammen med våre kunder for å forbedre deres markedsposisjoner, markedsandeler og markedsdominans gjennom strategisk rådgivning og designtjenester.

 

UTVALGT PROSJEKT

123OfficeMedia

Etter å ha fått utviklet en ny merkevareidentitet og tjenesteidentitet for sin organisasjon, valgte123OfficeMedia å fortsette samarbeidet med Impossible Media for å designe og implementere en ny webside og online-løsning.

VIS PROSJEKT

TJENESTER

Kommunikasjonsstrategi, informasjonsarkitektur, brukergrensesnitt & visuell design, Flash-animasjoner, HTML & CSS, skreddersydd CMS publiserings-verktøy, databasemodellering & utvikling

KATEGORI

Webdesign & webutvikling

IMPOSSIBLE MEDIA ONLINE

Opp gjennom årene har vi skapt og utgitt nye utgaver av våre nettsider, og mottatt kritikerros for innovativ, kreativ design og brukerinteraksjon.

Fra vår første prisvinnende nettsideutgivelse i 2000 ble vi anerkjent av Macromedia, skaperne av Flash-basert teknologi, for banebrytende bruk av Flash design som et ledd i å skape til da ukjente effekter. Stadig utvikling og driv har ført oss frem til vår nåværende databasedrevne og cross platform-baserte publikseringsverktøy. Impossible Media har ikke bare utviklet seg som organisasjon, men reflekterer også denne utviklingen gjennom våre nettsider for å møte de økende forventningene som alle markeder og brukere nå har til internett idag, både gjennom interaktive opplevelser, digitale redskaper, tilgjengelighet og behov for informasjon.

I dag

Vår nåværende nettside benytter ikke lenger Flashteknologi, men utnytter heller fordelene av ustrakt dynamisk innhold, CSS og design på tvers av flere plattformer.

Les mer
2009

Kombinasjonen av Flash for effekter og databaseteknologi for innhold, gav våre 2009-nettsider mer tjenesteinformason og prosjektnyheter.

Les mer
2007

Lanseringen av Impossible Media Ventures og etableringen av vår portalbaserte tjenesteavdeling ble senere slått sammen til Impossible Media Group.

Les mer
2006

Vår andre prisvinnende Impossible Media-nettside viste hittil ukjente tekst- og objekteffekter basert på Flash-teknologi.

Les mer
2003

Våre nettsider i 2003 gav informasjon om vårt firma ved hjelp av en kort og begrenset introduksjonssekvens med teksteffekter.

Les mer
2000

Vår første prisvinnende nettside ble anerkjent av Macromedia for nytenkende, unike og enestående bidrag til bruken av Flash-teknologi.

Les mer

LA OSS BIDRA TIL AT DINE FORVENTNINGER OPPFYLLES

I dagens hurtig vekslende verden med evig nedadgående produktsykluser, økt markedsmetning, konkurranse og merkevareåpenhet, kan kommunikasjons- og markedsføringsmateriale raskt eldes og fremstå som utdatert. Det blir stadig viktigere å utvikle seg i takt med markedsbehovene, ha oversikt over dine konkurrenters tilstedeværelse og kjenne til hvilke krav dine forbrukere har til enhver tid. Strategisk kommunikasjon og design er det essensielle verktøy som kan hjelpe din bedrift med å øke markedsandeler og ytelser, og kan gi og ikke minst opprettholde et større konkurransefortrinn.

EKSEMPLER PÅ ARBEID

MERKEVAREBYGGING & DESIGN

Virksomhetsidentitet, logo og merkevaretjenester.

Se eksempler

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Otimalisering av kommunikasjon, språk og betoning.

Se eksempler

MARKEDSFØRINGSSTRATEGI

Oppnåelse av varige konkurransefortrinn.

Se eksempler

INNOVASJON

Markeds- product og tjenesteinnovasjon.

Se eksempler

INTERNETTSTRATEGI

Nettbruk, digitale og interaktive media.

Se eksempler

INFORMASJONSARKITEKTUR

Organisering av nettsideinformasjon og struktur.

Se eksempler

WEBDESIGN & WEBUTVIKLING

Strategisk webdesign og webutvikling.

Se eksempler

SØKEMOTOROPTIMALISERING

Forbedring av rangering og søkemotorplassering.

Se eksempler

PAKNINGSDESIGN

Emosjonelle tilknytninger til ditt produkt.

Se eksempler

PRESENTASJONSDESIGN

Presentasjoner som skaper inntrykk og oppmerksomhet.

Se eksempler

Share

123OFFICEMEDIA

Layout And Sketch Development:
Web Layout Design & Development

Etter å ha fått utviklet en ny merkevareidentitet og tjenesteidentitet for sin organisasjon, valgte123OfficeMedia å fortsette samarbeidet med Impossible Media for å designe og implementere en ny webside og online-løsning.

123OfficeMedia er verdens største leverandør av mediaprodukter for brukere av Microsoft Office med over 15 000 produkter fordelt på tre tjenestekanaler. 123OfficeMedia er også involvert i utvikling av software, og utvikler og markedsfører lisensierte software-applikasjoner rettet mot å forsterke PowerPoint og PowerPoint-presentasjoner.

Strategic Web Design:
Strategic Web Design

Impossible Media tok i bruk internettstrategi og informasjonsarkitektur for å definere og bestemme optimal segmentering av innhold for prioriterte key market grupper og brukere av 123OfficeMedia.com.

Målet var å speile merkevareidentiteten til 123OfficeMedia gjennom en kombinasjon av webdesign, struktur og layout som forenklet navigasjon og samtidig økte den totale brukeropplevelsen ved å presentere relevant innhold, tjenester og produktinformasjon hvor dette var hensiktsmessig.

Nettsidene til 123OfficeMedia danner nå den offisielle kommunikasjons og markeds-plattformen for organisasjonen.

Online Commercial Strategy:
Strategic Web Design

For å effektivisere styringen av forhandlere og tilhørende provisjonsbetaling var det behov for en omfattende analyse og forståelse av hvordan 123OfficeMedia gjennomfører og planlegger sine betalinger til salgsrepresentanter. Det var behov for å undersøke basisen og kriteriene for betaling og å finne en entydig definisjon operasjonsmekanismene bak provisjonstransaksjonene.

Gjennom å analysere og evaluere provisjonsstrukturen fikk Impossible Media muligheten til å bidra med strategisk rådgivning og utviklingstjenester for å skape et mer optimalt rammeverk for systemutviklingen.

Content Management:
Content Management

123OfficeMedia hadde behov for å kunne publisere innhold som eksempelvis Nyheter og Events i tillegg til å håndtere forhandlersalg og provisjonssalg. Det var derfor nødvendig å utvikle et unikt, skreddersydd Content Management System (CMS) .

Håndtering og publisering av nettsideinnhold var kun mulig gjennom bruk av databasemodellering og etablering av ulike systemkontoer som tillot nytt innhold, editering og publiseringsrettigheter på flere nivå.

Search Engine Optimisation (SEO):
Search Engine Optimisation (SEO)

123OfficeMedia er gjennom sine tjenester og produktportaler til stede i flere media, software, presentasjoner, publiseringsarenaer og back office-områder. Å utvikle nettsidene ved hjelp av standard og non-strategiske SEO-teknikker ville derfor gi lite verdi på grunn av intens markedskonkurranse og stor grad av markedsmetning.

123OfficeMedia har nå fått definert en relevant og varig SEO-strategi som inkluderer produktive back links og hensiktsmessig plassering i sosiale media. 123OfficeMedia har ikke bare fått mer merkevaresynlighet på nett, men har også oppnådd å forvandle denne synligheten direkte over til forretningsaktivitet.

Resultater:
Project Results

Ved å utforme design som ikke bare reflekterer 123`s merkevareidentitet, men også ved å utvikle systemer og løsninger som støtter de ulike forretningsoperasjonene, har vi skapt en webside som er helt essensiell for den daglige driften til foretaket .

Fra oppstart, innholdsutvikling og koding var det fokus på å sikre at 123 rangerte høyt på søkemotorplasseringene. Dette var også kjernen i kravspesifikasjonen og ambisjonene for prosjektet. Dette har resultert i en økning i trafikk og unike besøkende på mer enn 6000 % siden lansering.

LUKK